FOSSBYTES TECH SIMPLIFIED LOGO

Priye Rai

Priye là một nhà văn công nghệ tại Affizon, người chủ yếu viết về trò chơi nhưng cũng viết về bất cứ thứ gì liên quan từ xa đến công nghệ, bao gồm ứng dụng, điện thoại, CPU và GPU. Anh ấy thích được gọi là “nhà báo trò chơi điện tử” và nhăn mặt khi không được trở thành “Người chơi 1” Nếu bạn muốn nói về trò chơi hoặc gửi bất kỳ phản hồi nào, hãy gửi thư cho anh ấy tại [email protected]

This post is also available in: Spanish Tiếng Việt

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here