Brand Assets

Chúng tôi khẳng định tài sản thương hiệu của mình với định dạng, thiết kế, màu sắc của giao diện và logo!

Thương hiệu AffiZon

AffiZon logo

Được nghiên cứu và thiết kế duy nhất. Không trùng lặp với bất kỳ thương hiệu nào khác. Logo AffiZon chính là tài sản thương hiệu và tuân theo chính sách bảo mật của chúng tôi.

Tính nhất quán

Logo phải có chiều rộng từ 150px trở lên. Với khoảng trống bằng ít nhất 150% so với logo. 

Luôn để logo ở tỷ lệ chuẩn, không bị bóp méo khi sử dụng trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Đây là kích thước tiêu chuẩn chúng tôi khuyến nghị:

affizon logo
affizon mini logo
AffiZon logo

Download 1: PNG

Download 2: PNG

Download 3: PNG

Không được xoay chuyển, đổi hướng, đổi màu trong và nền của logo.

Phải giữ nguyên trạng logo không sử dụng các hiệu ứng thêm khi xuất bản trên các nền tảng truyền thông xã hội khác.

 

Màu sắc

Màu sắc giúp chúng tôi tạo ra sự khác biệt so với các đơn vị khác.

Không một ai và trong bất kỳ trường hợp nào được phép thay đổi, phối màu thay đổi giao diện của logo.

#2d3e50

#8db654

#575757

#33475b

#ff7a59

#0091ae

Font chữ

Chúng tôi không cho phép sử dụng Font chữ khác sử dụng cho logo AffiZon để khẳng định sự nhất quán. Chúng tôi sử dụng font chữ Arial Rounded MT cho Logo của mình.

font chữ logo

Điều khoản sử dụng

Bằng cách sử dụng tài sản thương hiệu bạn đồng ý tuân theo chính sách này cũng như Điều khoản dịch vụ và tất cả các quy tắc và chính sách của AffiZon. AffiZon có quyền hủy bỏ, sửa đổi hoặc thay đổi các quyền trong chính sách này bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng tên và thương hiệu AffiZon, hãy gửi email tới marketing@affizon.com

Login/Register access is temporary disabled