FOSSBYTES TECH SIMPLIFIED LOGO

Phiên bản ổn định mới nhất VirtualBox 5.0 đã được Oracle phát hành và nó đi kèm với rất nhiều tính năng mới, cần bạn chú ý ngay lập tức. Theo bản thay đổi phát hành, hiệu suất của hệ điều hành khách đã được cải thiện bằng cách sử dụng hỗ trợ trực quan hóa tích hợp tận dụng. Trước khi xem qua hướng dẫn cài đặt, hãy cho bạn biết thêm về những tính năng mới trong VirtualBox 5.0.

Các tính năng mới trong VirtualBox 5.0 là gì?

Như đã đề cập trước đó, hỗ trợ paravirtualization mới trong hệ điều hành khách Windows và Linux, cải thiện hiệu suất hệ thống và độ chính xác trong việc duy trì thời gian bằng cách tận dụng hỗ trợ trực quan hóa tích hợp. Trong VirtualBox 5.0, với sự hỗ trợ của mã hóa dữ liệu 256-bit, dữ liệu giờ đây có thể được mã hóa minh bạch trên ảnh đĩa ảo. Phiên bản mới hỗ trợ USB 3.0 và nó có thể được cấu hình để hỗ trợ USB 3.0, 2.0 và 1.1. Một số bộ hướng dẫn CPU mới được thêm vào để cho phép hệ điều hành khách mang lại hiệu suất tốt hơn. Ngoài tất cả những điều này, giờ đây bạn có thể “kéo và thả” nội dung giữa máy chủ và khách trên tất cả các nền tảng hệ điều hành.

Cách cài đặt VirtualBox 5.0 trong Ubuntu/Debian/Linux Mint

Trước khi cài đặt Virtual Box 5.0, hãy gỡ cài đặt mọi phiên bản VirtualBox cũ hơn khỏi hệ thống của bạn. Sử dụng lệnh sau:

$ sudo apt-get remove virtualbox-4*

Bây giờ đã đến lúc cài đặt VirtualBox 5.0 bằng cách truy cập repo VirtualBox 5.0 chính thức. Thêm repo bằng các lệnh sau:

$ sudo sh -c 'echo "deb https://download.virtualbox.org/virtualbox/debian $(lsb_release -cs) contrib" >>/etc/apt/sources.list.d/virtualbox.list'
$ wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install virtualbox-5.0

Khởi động VirtualBox 5.0 trong Ubuntu/Debian/Linux Mint

Để khởi động VirtualBox 5.0 trên máy tính của bạn, bạn cần nhấn lệnh sau trong thiết bị đầu cuối hoặc chỉ cần khởi chạy từ menu.

# VirtualBox

Cách cài đặt VirtualBox 5.0 trong Fedora/RHEL/CentOS

Trước khi cài đặt Virtual Box 5.0, hãy gỡ cài đặt mọi phiên bản VirtualBox cũ hơn khỏi hệ thống của bạn. Sử dụng lệnh sau:

# yum remove VirtualBox-4*

Để cài đặt VirtualBox 5.0, bạn cần thêm repo VirtualBox 5.0 trên hệ thống của mình.

Thêm kho lưu trữ VirtualBox 5.0 trong RHEL/CentOS 7/6/5:

# cd/etc/yum.repos.d/
# wget https://download.virtualbox.org/virtualbox/rpm/rhel/virtualbox.repo

Thêm kho lưu trữ VirtualBox 5.0 trong RHEL/CentOS 5:

# wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm
# rpm -Uvh epel-release-5-4.noarch.rpm

Thêm kho lưu trữ VirtualBox 5.0 trong Fedora 22-12:

# cd/etc/yum.repos.d/
# wget https://download.virtualbox.org/virtualbox/rpm/fedora/virtualbox.repo

Cài đặt gói phụ thuộc VirtualBox 5.0:

# yum update
# yum install binutils qt gcc make patch libgomp glibc-headers glibc-devel kernel-headers kernel-devel dkms

Cài đặt VirtualBox trên Fedora/RHEL/CentOS:

Sau khi thêm các repo cần thiết và cài đặt các gói phụ thuộc, bây giờ là lúc bạn nhấn lệnh cài đặt:

# yum install VirtualBox-5.0

Xây dựng lại mô-đun hạt nhân VirtualBox 5.0:

Sử dụng các lệnh sau để tạo tự động nhóm vboxusersngười dùng:

#/etc/init.d/vboxdrv setup
OR 
# service vboxdrv setup

This post is also available in: Tiếng Việt Italian Indonesian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here