Thursday, February 25, 2021

No posts to display

APLICATIONS

MATE 1.22 Máy tính để bàn Linux đã ra mắt với...

Tanh ấy MATE dự án bắt đầu như một nhánh của GNOME 2 từ rất lâu vào năm 2011 sau sự tiếp nhận kém...