Friday, February 26, 2021

APLICATIONS

25 năm Linux – Dự án phần mềm thành công nhất...

Hình ảnh: Quỹ LinuxGhi chú nhanh: Phác thảo những tiến bộ mà nhân Linux đạt được trong những năm gần đây và trạng thái...