Ctfmon.exe là gì? và bạn có cần trên thiết bị không?

Bạn có thấy một quy trình có tên CTFMON.exe sử dụng hết tài nguyên trên PC Windows của mình không? Hầu hết thời gian, quá trình này là vô hại...
fixed text word

Cách dùng Format Painter: sao chép và dán định dạng trong Word

Word có rất nhiều tính năng mà tôi hiếm khi sử dụng, nó khá tuyệt vời. Tuy nhiên, khi bạn gặp phải trường hợp bạn cần làm điều gì đó...

Sử dụng chức năng “Insert Data From Picture” mới của Excel Mobile

Microsoft đã làm rất nhiều việc khi nói đến các ứng dụng Office dành cho thiết bị di động của họ. Điều khởi đầu là các ứng dụng về cơ...

Hướng dẫn Copy dữ liệu từ trang web về Excel

Gỡ trang web là hành động trích xuất dữ liệu, thông tin hoặc hình ảnh từ một trang web bằng phương pháp tự động. Hãy coi nó giống như sao...

Khắc phục sự cố cài đặt Office 2013 trên Windows

Gần đây, tôi đã cài đặt Office 2013 trên rất nhiều máy tính và tôi đã gặp phải một số vấn đề trong quá trình thực hiện. Từ những thông...
change case word

Hướng dẫn chuyển văn bản Caps Lock trở lại bình thường trong MS Word

Lúc này hay lúc khác, tất cả chúng ta đều đã vô tình chạm vào Caps Lock khi gõ phím. Nếu bạn đang làm việc đa nhiệm trong khi nhập...

Cách khắc phục vấn đề tải Outlook chậm hiệu quả

Microsoft Outlook có chạy siêu chậm không? Vẫn có thông báo tải tập dữ liệu hiển thị cho bạn? Tôi chỉ thích khi Microsoft cố gắng làm cho phần...
review track changes

Cách dùng Track Changes theo dõi các thay đổi trong Excel năm 2021

Bạn đang tìm cách theo dõi các thay đổi được thực hiện đối với bảng tính Excel? Có nhiều trường hợp bạn phải phân phối một tệp cho nhiều người...

7 phần mềm bổ trợ Microsoft Word tốt nhất

Microsoft Word là một công cụ tuyệt vời để tạo các tệp và tài liệu chuyên nghiệp. Ngay cả khi bạn chưa bao giờ sử dụng nó trước đây, bạn...

5 Cách chuyển đổi giữa các trang tính trong Excel

Excel là một chương trình rất mạnh mẽ. Nếu bạn là người thường xuyên sử dụng bảng tính, học cách vận hành Excel có thể tạo ra sự khác biệt...