FOSSBYTES TECH SIMPLIFIED LOGO

Tập thể ẩn danh đã thành lập một đảng chính trị mới và công bố kế hoạch hạ bệ hệ thống chính trị trên toàn thế giới.

Để đoàn kết những người ủng hộ của mình dưới một biểu ngữ và biến chủ nghĩa hacktivism của Anonymous thành một con đường rộng lớn hơn, Anonymous đã tạo Đảng nhân loại (THumP).

Nhóm hack đã thông báo tin tức chính thức này bằng cách phát hành một thông cáo báo chí và một video trên YouTube. Thông cáo báo chí nói rằng THumP sẽ không sử dụng bất kỳ phương pháp gây sợ hãi và đe dọa nào vì những cách này chưa bao giờ đoàn kết nhân loại hoặc thúc đẩy hòa bình.

Cho đến nay, Anonymous vẫn là một tập hợp các hacker và các nhà hoạt động được liên kết lỏng lẻo mà không có bất kỳ triết lý nào được xác định chặt chẽ.

Sự phát triển mới này đã tiết lộ một khuôn mặt được đăng ký hợp pháp của Anonymous “đại diện cho 100% nhân loại”.

Thông cáo báo chí của THumP cho biết sứ mệnh của đảng là thúc đẩy MỘT Chính phủ Thế giới mới và Hiến pháp mới để đảm bảo Năm Điều cần thiết Cơ bản của Cuộc sống – Thức ăn và nước uống lành mạnh miễn phí, Quần áo cơ bản, Giáo dục, Chăm sóc Sức khỏe và Nhà ở An toàn.

Ngoài những quyền cơ bản này, THumP còn hướng tới hoạt động với hai triết lý chính khác – “Thúc đẩy hòa bình và thống nhất thông qua giáo dục và tiết lộ ý thức chung” và “Không quyên góp dưới bất kỳ hình thức nào”.

Đảng chính trị mới này của Anonymous nhằm thu thập sự ủng hộ bằng các phương tiện hợp pháp và hòa bình như mạng xã hội và internet.

This post is also available in: Spanish German Tiếng Việt Italian Indonesian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here