FOSSBYTES TECH SIMPLIFIED LOGO

how-to-Become-a-data-science IBM định nghĩa một nhà khoa học dữ liệu như một cá nhân phát triển từ vai trò nhà phân tích dữ liệu hoặc kinh doanh. Người đó cần có nền tảng vững chắc về các ứng dụng của khoa học máy tính, toán học, phân tích, thống kê và mô hình hóa. Họ là “một phần nghệ sĩ, một nhà phân tích một phần.”

TTìm hiểu xung quanh “Làm thế nào để trở thành một nhà khoa học dữ liệu” cho thấy rằng khái niệm này có rất nhiều ý nghĩa khác nhau đối với những người khác nhau.

Ghi nhớ tất cả những điều này, DataCamp quyết định trình bày hướng dẫn “Làm thế nào để trở thành nhà khoa học dữ liệu?” và giúp những người khó giải mã. Hãy xem:

Thông qua: blog.datacamp.com

This post is also available in: Tiếng Việt

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here