Legal Stuff
Talk legal to me

AffiZon Privacy Policy

Update lần cuối May 15, 2019

AffiZon được sở hữu và hoạt động bởi AffiZon. Inc. Bằng cách sử dụng website này, bạn đồng ý với các điều khoản, chính sách được đưa ra. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản được mô tả trong Chính sách bảo mật này, bạn không nên sử dụng website hoặc Dịch vụ đăng ký.

 

Chúng tôi cam kết và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này chi phối các hoạt động thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu của chúng tôi. Nó cũng mô tả các quyền của bạn về việc sử dụng, truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình.

 

Chúng tôi sẽ cập nhật định kỳ chính sách bảo mật này. Chúng tôi sẽ cập nhật bất kỳ điều khoản bổ sung tại trang này, nếu sự thay đổi đó là đáng kể, chúng tôi sẽ cung cấp một bản thông báo tới email đã đăng ký trên trang.

 

Mặc dù chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách quyền riêng tư này, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ ba tháng một lần.

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này hoặc cách xử lý thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi, vui lòng viết thư cho chúng tôi qua email tại Privacy@affizon.com

1. Việc sử dụng chức năng đăng ký bản tin

Chức năng đăng ký bản tin để nhận thông tin về mã giảm giá, ưu đãi, voucher cho phép bất kỳ cá nhân tổ chức nào sử dụng nó. Ngoài ra nói cũng dùng cho các đơn vị Affiliate của chúng tôi. 

 

Thông tin bắt buộc phải có trong đăng ký bản tin là email cá nhân hoặc đơn vị đăng ký. Nó được sử dụng để liên lạc, thông báo khi có mã giảm giá, ưu đãi, voucher về nhóm sản phẩm người đăng ký quan tâm.

 

Đơn vị Affiliate muốn sử dụng chức năng này cần thông báo với bộ phận quản lý Website để biết thêm thông tin.

2. Các thông tin chúng tôi thu thập

Khi truy cập website của chúng tôi

 

Bạn có thể truy cập trang web mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Khi truy cập các trang riêng tư của thành viên bạn cần cung cấp thông tin để đăng nhập và sử dụng tính năng này.

 

Khi bạn sử dụng ứng dụng di động của chúng tôi

 

Chúng tôi sử dụng các công cụ phân tích cách hoạt động trên ứng dụng điện thoại của bạn. Công cụ này có thể lưu lại tần suất sử dụng ứng dụng, các hoạt động trên ứng dụng, dữ liệu hiệu xuất, nguồn ứng dụng được tải xuống, vị trí địa lý, kiểu thiết bị và dòng thiết bị điện thoại di động, số nhận diện thiết bị, phiên bản hệ điều hành và thông tin đăng ký được sử dụng.

 

Thông tin các nhân

 

Mục này đề cập tới bất kỳ thông tin nào bạn tự nguyện gửi cho chúng tôi để nhận dạng cá nhân bạn, bao gồm thông tin liên hệ như tên, email, tên công ty,  địa chỉ, số điện thoại và thông tin khác của bạn. Nó cũng có thể thu thập từ các nền tảng mà bạn cho phép chúng kết nối với chúng tôi như Facebook, Twitter, Linkedin, Google hoặc thông tin có sẵn từ các nhà cung cấp dịch vụ.

 

Thông tin truy cập

 

Khi xem và sử dụng nội dung do chúng tôi cung cấp, công cụ của chúng tôi sẽ tự động thu thập các thông tin như loại trình duyệt, IP, địa chỉ truy cập, nhà cung cấp dịch vụ Internet, hệ điều hành, dữ liệu click chuột, Heatmap, Time-on-site và nguồn giới thiệu.

 

Các thông tin này giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ và gia tăng trải nghiệm cho người dung trên Website/App

 

Thông tin chúng tôi thu thập từ bên thứ ba

 

Đôi khi chúng tôi nhận thông tin của bạn từ bên thứ ba, bao gồm các đối tác thương mại điện tử, các đối tác Affiliate cùng chung nhãn hiệu, đối tác tham gia các chiến dịch marketing chung và các nguồn có sẵn trên các trang Social Media.

 

Thông tin của trẻ em

 

Website/App không được nhắm mục tiêu tới trẻ em dưới 16 tuổi, chúng tôi không cố ý thu thập thông tin của trẻ em dưới 16 tuổi. Đối với các trường hợp này xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua email Privacy@affizon.com, để có thể xóa thông tin.

3. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Tuân theo chính sách bảo mật của chúng tôi

 

Chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng thông tin khi người dùng đồng ý với điều đó. khi truy cập và sử dụng các chức năng đăng ký bản tin bạn có nghĩa vụ phải đọc và thông qua chính sách bảo mật tại trang này. 

 

Chúng tôi không bao giờ bán thông tin cá nhân

 

Chúng tôi bao giờ bán thông tin cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào.

 

Sử dụng thông tin cá nhân

 

Chúng tôi sử dụng thông tin các nhân của bạn để: Cải thiện trải nghiệm của bạn, liên lạc với bạn, thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ, cung cấp các bảo báo cho thị trường tuy nhân nó sẽ không bao hàm bất kỳ thông tin của một cá nhân nào.

 

Sử dụng thông tin điều hướng trải nghiệm

 

Chúng tôi sử dụng chúng để kết hợp với thông tin cá nhận để cá nhân hóa trải nghiệm của người dùng của mình.

 

Feeback và nhận xét của khách hàng

 

Đôi khi chúng tôi sẽ có thông tin của khách hàng đó. Tuy nhiên chúng tôi có sự đồng ý của họ thông qua email trước khi sử dụng trên website.

 

Bảo vệ thông tin cá nhân

 

Chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ và quy trình bảo mật để bảo về thông tin khách hàng của mình trước sự tấn công từ bên ngoài. Chúng tôi bảo mật Thông tin cá nhân bạn cung cấp trên các máy chủ trong môi trường được kiểm soát, bảo mật, được bảo vệ khỏi sự truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép.

 

Trang web bên ngoài

 

Website của chúng tôi cung cấp các liên kết ra các trang web khác. Vậy nên chúng tôi không thể kiểm soát và chịu trách nhiệm nội dung và tính bảo mật của các website đó.

 

Diễn đàn

 

Thông tin các nhân trong cộng đồng có thể được công khai giữa các thành viên trong cộng đồng.  Bạn cần lưu ý trước khi đưa bất kỳ thông tin các nhân nào lên profile cá nhân của mình.

4. Cách chúng tôi chia sẻ thông tin thu thập được

Các đối tác của AfiiZon

 

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn cho các đối tác của chúng tôi để cung cấp các gói dịch vụ bổ sung, tất nhiên là điều đó phải được sự đồng ý từ bạn. Ngoại trừ mục đích đó đối tác không được phép sử dụng thông tin cho bất cứ mục đích nào khác.

 

Chúng tôi luôn hợp tác với các đối tác đáng tin cậy trên thị trường.

 

Các bên cung cấp dịch vụ

 

Điều khoản với các đơn vị cung cấp dịch vụ như thanh toán online, vận chuyển, Afiliate Newwork… cũng giống như các bên đối tác của AfiZon. Trong mọi trường hợp chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các đơn vị như vậy, chúng tôi yêu cầu họ phải thừa nhận và tuân thủ các chính sách xử lý dữ liệu khách hàng và quyền riêng tư của chúng tôi.

 

Cung cấp thông tin bắt buộc

 

Trong một số tình huống bắt buộc như pháp luật yêu cầu hoặc chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết để bảo về các quyền của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc sự an toàn của người khác, điều tra gian lận hoặc tuân thủ luật pháp, tòa án yêu cầu, hoặc bộ máy pháp lý.

5. Địa chỉ IP và Cookies

Chúng tôi sử dụng Cookies và các công nghệ tương tự để phân tích xu hướng, nghiên cứu trải nghiệm khách hàng, thu thập thông tin nhân khẩu học…

 

Các Cookies này được lưu trữ trên trình duyệt của khách hàng và giúp chúng tôi các nhân hóa khác hàng của mình. Chúng tôi cho phép các đối tác Afiliate đặt cookies trên trình duyệt của bạn (trung bình 30 ngày).

6. Các truy cập và chỉnh sửa thông tin các nhân

Bạn có một số quyền với dữ liệu như truy cập, chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân bất cứ khi nào mong muốn. Nếu chúng tôi thu thập thông tin bằng sự đồng ý của bạn, bạn có thể thu hồi sự đồng ý đó bất cứ lúc nào.

7. FAQ

Liên hệ với chúng tôi thông qua email Privacy@affizon.com, để được cập nhật thông tin cá nhân.

Việc tiết lộ thông tin trái với chính sách bảo mật đồng nghĩa với việc chấm dứt hợp tác và bồi thường cho khách hàng bị thiệt hại từ phía công ty đối tác.

Login/Register access is temporary disabled