Modern Language Association (MLA) är en organisation som ger riktlinjer för professionella och akademiska författare. Många universitet, arbetsgivare och professionella byråer kräver nu att skribenter följer MLA-stilen eftersom den är enkel att använda och konsekvent.

I den här artikeln tar vi upp hur du kan använda MLA-formatet i Microsoft Word.

MLA-formatkraven

Här är de grundläggande MLA-riktlinjerna:

 1. Använd 1-tums marginaler på alla sidor
 2. Använd ett läsbart teckensnitt som Times New Roman
 3. Använd teckensnitt i storleken 12
 4. Använd dubbelt mellanrum genom hela dokumentet
 5. Använd indrag i början av varje stycke
 6. Inkludera en rubrik som visar ditt efternamn och sidnummer längst upp till höger
 7. Den första sidan bör innehålla ditt namn, pappersinformation och datum
 8. Titeln på din uppsats ska vara centrerad på första sidan
 9. Slutet av uppsatsen bör innehålla en Works Cited-sida med MLA-citat

Hur man ställer in MLA-formatet i Word

Så här kan du organisera ditt Word-dokument så att den överensstämmer med MLA-riktlinjerna. Vi täcker varje krav i tur och ordning, så börja på toppen och arbeta dig ner.

1. Ställ in marginalerna

Så här ställer du in 1-tums marginaler:

 1. Klicka på fliken Layout (i äldre versioner av Word kommer detta att vara Sidlayout).
 1. Välj Marginaler och klicka sedan på Anpassade marginaler.
 1. För topp-, botten-, höger- och vänstermarginaler, skriv 1 och tryck på Retur.
 1. Välj OK.

2. Ställ in teckensnitt och teckenstorlek

Så här ändrar du typsnittet:

 1. Välj fliken Hem.
 1. Klicka på rullgardinsmenyn för teckensnitt och välj typsnittet Times New Roman (eller ett liknande typsnitt som Calibri).
 2. Klicka på rullgardinsmenyn för teckenstorlek och välj 12.

3. Ställ in dubbelt radavstånd

Så här ställer du in dubbelt mellanrum:

 1. Välj mellanrum rullgardinsmenyn. Den här ikonen ser ut som blå upp- och nedpilar bredvid fyra horisontella linjer. Klicka på 2.

4. Ställ in indraget

Så här ställer du in styckeindrag:

 1. Högerklicka på dokumentet och välj Stycke.
 1. Se till att fliken Indrag och mellanrum är vald.
 2. Klicka på rullgardinsmenyn under Special och välj Första raden. Klicka sedan på fältet under By och skriv 1 cm.

Alternativt kan du trycka på tabbtangenten innan du startar varje nytt stycke.

5. Ställ in rubriken

Så här ställer du in rubriken:

 1. Klicka på fliken Infoga.
 1. I avsnittet Sidhuvud och sidfot väljer du Rubrik och klickar på Tom (det översta alternativet).
 1. Skriv ditt namn i rubriken och tryck på mellanslagstangenten en gång.
 2. Klicka på fliken Hem.
 3. Välj Justera text höger i avsnittet Stycke.

6. Ställ in sidnumret

Så här ställer du in sidnummer:

 1. Använd markören och klicka i rubriken efter ditt namn.
 2. Välj fliken Sidhuvud och sidfot.
 1. Välj Sidnummer, klicka på Aktuell position och välj Vanligt nummer.

7. Inkludera nyckelinformation på första sidan

Nu när din formatering är inställd är det dags att inkludera den nödvändiga informationen på första sidan i ditt dokument.

Detta bör vara en till fyra rader med ditt fullständiga namn och annan nyckelinformation som ditt kursnamn, kursnummer, instruktörens namn och datum (skrivet i formatet dag, månad, år).

Efter datumet, klicka på Enter, skriv in dokumentets eller forskningsuppsatsens titel och centrera texten genom att trycka på Justera textcenter på fliken Hem.

8. Formatera sidan med citerade verk

Om du inkluderar citat i ditt dokument måste dessa också överensstämma med MLA-handboken. Listan bör vara:

 1. Titel med Works Cited överst på sidan
 2. I alfabetisk ordning
 3. Vänster berättigad
 4. Dubbelt mellanrum
 5. Indragen med hängande indrag

Till inkludera ett hängande indrag, välj din citatlista, högerklicka på ditt dokument och välj Stycke. I avsnittet Indrag väljer du rullgardinsmenyn under Special, väljer Hängande och klickar på OK.

Dags att börja skriva

Nu när du har formaterat ditt MLA-papper korrekt är det äntligen dags att börja skriva. Med den här formateringsguiden har du inga problem att klara MLA-kraven. Se bara till att dubbelkolla ditt dokument innan du skickar in det!