Legal Stuff
Talk legal to me

AffiZon Website Terms of Use

Update lần cuối May 15, 2019

AffiZon.com (“AffiZon”) cung cấp các điều khoản sử dụng cho người truy cập và khách hàng của mình. Trang này được liên kết đến từ hầu hết các trang của AffiZon. Việc sử dụng và quyền truy cập được điều chỉnh trong các điều khoản của trang này.

 

Bằng cách truy cập và sử dụng website AffiZon, bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng này.

 

AffiZon có quyền sửa đổi các điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước cho bạn.

1. Truy cập và sử dụng mã giảm giá, ưu đãi trên website

Bạn có thể sử dụng các thông tin, hình ảnh, video trên website với mục đích phi thương mại.

 

AffiZon cung cấp cho bạn mức chiết khấu được quy định với các sản phẩm, mặt hàng được bán trên các sàn thương mại điện tử. Mã giảm giá, voucher, chương trình khuyến mãi trên được các đối tác của chúng tôi quy định và được sử dụng cho bất cứ ai. Các mã giảm giá, khuyến mại thường sẽ tồn  tại sau một thời gian ngắn. Do vậy nội dung trên website sẽ phải cập nhật liên tục. Công việc này của chúng tôi giúp gia tăng doanh số cho người bán và giảm cho phí cho người mua. 

2. Các điều khoản cấm

Bằng cách sử dụng website bạn đồng ý rằng sẽ không:

  • Vị phạm các điều khoản sử dụng này
  • Sao chép, sửa đổi, tạo ra các ấn phẩm phát sinh, sao chép mã nguồn hoặc cho phép bên thứ ba khác làm điều đó.  
  • Bán, chuyển nhượng, cấp phép lại, phân phối quyền thương mại của bất kỳ nội dung trên website thuộc bản quyền của chúng tôi. 
  • Sử dụng bất kỳ công cụ tự động nào như “robot”, “trình thu thập dữ liệu” gửi nhiều yêu cầu đến hệ thống máy chủ của AffiZon trong một khoản thời gian ngắn mà con người không thể tạo ra. 
  • Cố gắng dành quyền truy cập trái phép vào trang web.
  • Truy cập trang bằng  

3. Bản quyền và thương hiệu

Website được bảo vệ với các nội dung độc quyền. Website được bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ theo Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ “DMCA”. AffiZon sở hữu và lưu giữ toàn bộ quyền đối với nội dung được xuất bản. 

 

Logo, thiết kế và các nhãn hiệu khác được AffiZon sử dụng theo thời gian là nhãn hiệu và tài sản của AffiZon. 

4. Liên kết đến website của bên thứ ba

Các liên kết đến các website bên ngoài chỉ với mục đích tăng trải nghiệm của bạn. Nó không cấu thành sự chứng thực, tài trợ, khuyến nghị nào của AffiZon cho các website đó. AffiZon không chị trách nghiệm với tính khả dụng của các website đó.

5. Download

AffiZon có thể và đảm bảo rằng các tệp tải xuống từ website sẽ không có virus hoặc các phần mềm độc hại khác.

6. Bồi thường và chịu trách nhiệm

Bằng việc sử dụng website bạn đang đồng ý rằng sẽ chịu trách nhiệm và bồi thường cho các hành vị không được phép mà chúng tôi nêu bên trên.

 

Bạn đồng ý rằng AffiZon, các chi nhánh Affiliate của AfiZon vô hại trước pháp luật, chống lại mọi khiếu nại, tổn thất, chi phí, thiệt hại và chi phí (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả, trực tiếp và gián tiếp) và phí luật sư, dẫn đến hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng, sử dụng sai website hoặc nội dung, hoặc bất kỳ vi phạm nào của bạn về các Điều khoản sử dụng này.

7. Quyền riêng tư

Việc sử dụng website của bạn sẽ tuân theo chính sách bảo mật của chúng tôi tại: https://affizon.com/privacy-policy/

Login/Register access is temporary disabled